donderdag 21 oktober 2010

Koptienden Naarden 1622

Folio+Nr-V+Volgnr. De namen van personen.

F5V1 Evert Jan Gerritsz
F5V2 Thonis Lambertz
F5V3 Jacop Claesz
F5V4 Dirck Jansz Deijn
F5V5 Dirck Jansz Deijn
F5V6 Frans Corsz
F6V7 Volcke Elbertsz
F6V8 Gerrit Gerritsz Metselaer
F6V9 dat Gasthuus
F6V10 Jan Elbert Graft
F6V11 Peter Willems Schoenmaecker ,nieuw,
F6V12 Elbert Elbertsz Schuijt
F6V13 Aeltgen Meus dochter
F6V14 Lambert Aertz
F6V15 Ghijsbert Elbertsz Schuijt
F7V16 Melis Jacobsz Cock
F7V17 ,kijnd, Gerit Geritz
F7V18 ,den oude, Jan Aeltensz
F7V19 ,den oude, Jan Aeltensz
F7V20 Thonis Dirickz
F7V21 Gue Lambertz
F7V22 Jan Jansz
F8V23 ,jonghen, Jan Jansz Graft
F8V24 Ghijsbert Jansz
F8V25 Ansch Ghijsbertsz
F8V26 Jan Jansz Peet
F8V27 Loen Willemsz
F8V28 Gerrit Claesz Quick
F9V29 Janne Jans Meijns Thonisz
F9V30 Jacop Gerritsz Kistemaecker
F9V31 Jan Gijsbertsz Schuijt
F9V32 Jacop Melis Cock
F9V33 Henrick Elbertsz Pater
F9V34 Cornelis Folckensz
F9V35 Gerrit Moij
F10V36 Gerbert Lambertsz ,nieuw,
F10V37 Gerrit Claes Evertsz
F10V38 Andries Henricxz Fijt
F10V39 Jacop Henricxz Fijt
F10V40 Reijer Thonisz
F10V41 Tijma Peter Tijma:z
F10V42 Joest Claesz
F11V43 Heijnrick Jansz
F11V44 Convent ,van ouder Naerden,
F11V45 Claesgen Quirientsz dochter
F11V46 Trijntgen Quirientsz dochter
F11V47 Henrick Lambertsz Radt
F11V48 Jan Jansz Lapf
F11V49 die Susteren
F11V50 Lambert Heijnricxz
F12V51 Bartgen Lambert Gijsen ,wed:, van Aert Jacop Tollen,
F12V52 Ghijsbert Gerritsz Boedell
F12V53 ,meijster, Gerrit Claes
F12V54 Lubbert Harmansz ,woont in nije Buss:,
F12V55 Jacop Henricks Goudt
F12V56 Jan Deijn ,tot Monickendam
F13V57 Heijnrick Ghijsen
F13V58 Vredric Jansz
F13V59 Elbert Elbertsz Schuijt
F13V60 dat Heijlich ,Cruus Outaer
F13V61 Henrick Cornelis Boem
F14V62 Ghijsbert Geritz
F14V63 Gijsbert Wolters
F14V64 Goris Elbertsz ,woenen tot Swoll,
F14V65 onse Vrouwe Outaer
F14V66 ,sunct, Jacop Outaer
F14V67 Lambert Herma:z
F15V68 Heijnrick Jansz
F15V69 Willem Jacopz
F15V70 ,suncte, Anna Outaer ,tot Naerden,
F15V71 Franck Albertsz
F15V72 ,sinte, Loeijen Outaer
F15V73 Geertge Wouters :woenen tot Hilfersum ,wed: van Loech Henrixz,
F15V74 Franck Franckens
F16V75 ,kijnd, Gerit Geritz
F16V76 die gemenen landt ,genooten van binnendijcksz Landen,
F16V77 't Heijllich ,sacraments Altaer
F16V78 Peter Claesz
F16V79 't Sieckhuijs ,bijne Naerden,
F16V80 Gerrit Meijersz
F17V81 Rutger Gerbrantsz
F17V82 Ghijsbert Geritz
F17V83 Petergen Roelen ,wed: van Thonisz Jacobsz,
F17V84 Janna Roelen ,tot Monickendam,
F17V85 Peter Goortsz ,nieuw,
F17V86 Matghen Reijers
F18V87 Cors Ewoutsz
F18V88 Jan Reijersz Bernetel
F18V89 Lambert Ghijsen
F18V90 Elbert Claesz
F19V91 Lambert Jan Anxen
F19V92 Peter Tijma Petersz
F19V93 Gerit Andresz
F19V94 Philips Jansz
F19V95 Eeldt Claesz
F19V96 Claes Aaltensz ,nieuw,
F20V97 Gerrit Jan Reijersz
F20V98 Gerrit Michgijels ,nieuw,
F20V99 Claes Lambertz
F20V100 Claes Claesz
F20V101 Jan Stevenz
F20V102 Claes Claesz Pendt
F20V103 Jaspaert Cloeckaert
F21V104 Jacop Goerts
F21V105 Dirck Hendrick Lamfsz
F21V106 Henrick Claes Ariaensz
F21V107 Gerit Jansz
F21V108 Jan Jansz

Bron:
Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.